Consult

Het eerste consult zal door het intake gesprek ongeveer 1,5 uur duren.

Omdat de Westerse en Oosterse benadering compleet verschillend zijn zal ik naast een al eventueel gestelde Westerse diagnose zelf  een Chinese diagnose stellen, met behulp van verschillende methoden. Deze omvatten het kijken naar de tong, het voelen van de pols en het vraaggesprek.
Al naargelang uw klachten zal ik vervolgens een behandelplan opstellen dat Acupunctuur, Tuina of een combinatie van beiden omvat. De behandeling kan verder worden uitgebreid met moxa, cupping of ooracupunctuur.

Een vervolgconsult duurt maximaal 1 uur.

Vaak wordt er na de eerste behandeling al een duidelijke verandering gevoeld. Indien de klachten echter na 5 behandelingen niet volledig zijn verholpen, of nog niet voldoende zijn verminderd, ga ik met u in gesprek om te kijken in hoeverre de intensiteit van de behandeling aangepast moet worden.

Praktijk voor Acupunctuur en Tuina