TCG

TCG staat voor Traditionele Chinese Geneeswijzen.
Acupunctuur, Tuina en Kruiden zijn de drie hoofdpeilers hiervan.
De drie verschillende geneeswijzen hebben allen eenzelfde basistheorie, het beïnvloeden van de Qì  (= levensenergie) die in de meridianen (= Qì kanalen) stroomt om zo de gezondheid te herstellen en blokkades op te heffen.
Er zijn 12 hoofdmeridianen die elk apart in verbinding staan met een orgaan, een verstoring in de Qì circulatie kan dus leiden tot een bepaalde ziekte of aandoening.

De Chinese geneeswijzen verschilt aanzienlijk van de Westerse. Daar waar bij de Westerse Geneeswijzen de ziekte centraal staat, staat bij de Chinese Geneeswijzen de mens in zijn geheel centraal.

Binnen de Chinese filosofie gaat men uit van Yin en Yang, de 2 oerkrachten waaruit alles voortkomt en die continu met elkaar in verbinding staan en elkaar aanvullen.
Yang Qì is de actief bewegende Qì die refereert aan de hemel, de man, de dag en activiteit. Yin Qì is de passief bewegende Qì die refereert aan de aarde, de vrouw, de nacht en rust. Het zijn twee stadia van een cyclische beweging die telkens in elkaar overgaan en een dynamisch evenwicht hebben. Ze zijn wederzijds afhankelijk want zonder Yin is er geen Yang (zonder nacht is er geen dag) en vice versa.

Alle veranderingen die zich in de natuur afspelen, zoals bijvoorbeeld de jaargetijden, hebben een invloed op de Qì circulatie binnen de mens. Denk maar eens aan hoe de jaargetijden gevoelsmatig een invloed op u hebben. Dit is al een verandering in uw eigen Qì. Ook onderlinge relaties met andere individuen kunnen van grote invloed zijn op uw Qì. Zolang uw energie in balans blijft zal er geen ziekte optreden. Op het moment dat de energieën niet in balans zijn kan een ziekte ontstaan.

Gezondheid is dus een balans tussen Yin en Yang.
Is dus een balans tussen mens en zijn omgeving.

Het bovenstaande wil echter niet zeggen dat alle klachten met behulp van de Chinese geneeswijzen kunnen worden verholpen of behandeld. Vaak is een combinatie van de Westerse en Chinese geneeswijzen aan te raden.

Praktijk voor Acupunctuur en Tuina